مسئول قردادها :

خانم عابدینی : 09123438253

آدرس :

تهران، خیابان گاندی، خیابان پنجم، پلاک 23، ساختمان طاهر تاج مادر

دفتر مرکزی : 88200440 021