مراقبت‌های قبل و بعد استفاده از دستگاه لیزر دایود که باید رعایت کنیم.

مراقبت های مورد نیاز دستگاه لیزر دایود

بهتر است این را بدانید برای استفاده از اکثر لیزرهای مو، مانند دستگاه لیزر دایود، نیاز است یکسری مراقبت ها را انجام دهید؛ با وجود اینکه عوارض دستگاه های لیزر بسیار کمتر از روش های سنتی است، اما در صورت انجام ندادن برخی از مراقبت ها، پوست شما بسیار حساس ... اطلاعات بیشتر