دستگاه لیزر مناسب

دستگاه لیزر مناسب برای هر یک از 6 تایپ پوستی

  آیا تیپ پوستی خود را می شناسید و برای لیزر موهای زائد بدن تان به مطب پزشکی مراجعه می کنید که دستگاه لیزر مناسب شما را دارد؟ در این مقاله قصد داریم تا به شما بیاموزیم که چگونه تایپ پوستی خود را پیدا کرده و متناسب با آن دستگاه ... اطلاعات بیشتر