نکاتی برای بهبود طول عمر دستگاه لیزر تیتانیوم

عمر مفید دستگاه لیزر تیتانیوم

عمر مفید دستگاه های لیزر تخمینی است و نشان می‌دهد وسیله‌ ای که در اختیار دارید چه مدت می تواند به بهینه ترین حالت ممکن کار کند یا به عبارتی به مدت زمانی که می توان از یک دارایی استفاده بهینه (منفعت استفاده از دستگاه بیشتر از هزینه های مستقیم ... اطلاعات بیشتر